کد محصول : F-DF-01
وضعیت محصول : موجود
نوع محصول : معمولی
قیمت : 800,000 تومان
وزن : 1,000 گرم
شماره مجوز بهداشت :