اخبار سوغاتی ها


معرفی سایت سوغاتیها به عنوان یکی از حامیان اولین نمایشگاه سوغات ملی ایران

1393-12-21

سایت سوغاتیها به عنوان یکی از حامیان اولین همایش و نمایشگاه سوغات ملی ایران در سایت مربوط به این نمایشگاه معرفی گردید.

 
 

نمایشگاه سوغاتی ملی ایران

1393-12-17

حضور در اولین همایش سراسری و نمایشگاه تخصصی سوغات ملی ایران

 
 

لوگوي سوغاتيها

1392-06-09

لوگوي سوغاتيها نهايي گرديد

 
 

راه اندازي سايت سوغاتي ها

1392-04-20

سايت سوغاتي ها در حال راه اندازي است.

 
 

صفحه  1  از  1